Wedding

Ric e Lucia Ric e Lucia
Fabio e Alessia Fabio e Alessia
Andrea e Martina Andrea e Martina
Davide e Luciana Davide e Luciana
Davide e Cinzia Davide e Cinzia
Giuseppe e Elisa Giuseppe e Elisa
Fabio e Marta Fabio e Marta
Davide e Martina Davide e Martina
Guido e Elisa Guido e Elisa
Daniele & Elisa Daniele & Elisa